Adres gabinetu:

Ul. Przemysłowa 75
62-510 Konin
Tel. kontaktowy 693-923-177