Nazywam się Marcelina Socha. Jestem psychologiem.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz sądowa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. W celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji odbyłam szkolenia dotyczące wybranych zaburzeń psychicznych w praktyce klinicznej, seksualności dzieci i młodzieży, seksualności osób dorosłych, psychologii zeznań świadków oraz rozwoju kompetencji zawodowych z zakresu psychologii sądowej
i przedsiębiorczości.